Planlegger 46 nye boliger på Tranby - Vi vil blåse nytt liv i gammel gårdsstruktur

"På skrå over veien for Langenga og Soltun ligger Eplegrenda. Den 10,5 mål store tomta fikk Harald Oskar Buttedahl omregulert til bolig i 2019.

Det er imidlertid Morten Hotvedt og Eneo Eiendom som står for boligprosjektet, som i planene skal inneholde ti eneboliger og 18 rekkehus. Som Soltun er det hovedsakelig barnefamilier det planlegges for på Eplegrenda."

Les hele saken fra Lierposten her