Rydder tomt til nytt næringsbygg: – Siste byggeklare tomt i Drammen

Maskiner er i gang med å rydde stein i Kobbervikdalen. – Dette er siste byggeklare tomt mellom Oslo og Hanekleiva.

DRAMMEN: På en 13 mål stor tomt ved siden av ABB i Kobbervikdalen, i det som en gang var Kobbervikdalen Pukkverk, bores det på nytt i stein. Nå skal stein ryddes for å gjøre klart til nytt næringsbygg i området som nå heter Kobbervikdalen Næringspark.


– Vi har fått tillatelse til å ta ut stein for å klargjøre tomten for utbygging, sier Morten Hotvedt.

Han er daglig leder i Eneo Eiendom som sammen med Drammen kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU) skal utvikle tomten til næringsvirksomhet. I februar/mars var DKEU klare til å undertegne en avtale med en leietaker, men så kom koronaen.


Les resten av artikkelen i Drammens Tidene