Hanekleiva Næringspark

Orhusveien, Sande

Parken er på totalt 460 mål, og nærmer seg utsolgt.

Næringsparken vil helt klart bli et nytt tyngdepunkt for logistikkaktører som satser fremover.

Vi utvikler to tomer på 35 og 40 mål sammen med Kjeldaas AS og Trippel Eiendom AS.

Beliggenhet

Tomt BN 4 til høyre i bildet.

Tomt BN 3