eneo

Velkommen til Kobbervik Næringspark


Kobbervik Næringspark er attraktiv for bedrifter som ønsker å ligge tett på Drammen, og tett på E18. Eiendommen egner seg for bedrifter innenfor industri, lager og logistikk. 

Vi leter etter solide leietakere som ønsker et nytt anlegg der de kan påvirke løsningene.

Formål

Lager og industri

Planstatus

Regulering pågår

Eneo og DKEU skal samarbeide om Kobbervik Næringspark

Eneo Eiendom AS og DKEU har inngått intensjonsavtale om felles utvikling av byggetrinn 2 i Kobbervik Næringspark, hvor selskapene i fellesskap har som mål å få attraktive leietakere til å etablere seg i Kobbervik Næringspark.

- Vi jobber i dag med flere potensielle leietakere som er på søk etter eiendom med denne typen beliggenhet og størrelse. Vi ser frem til å jobbe sammen med DKEU på eiendommen, og tror at vi skal få på plass en eller to leietakere i løpet av vinteren.


Om området

Kobbervik Næringspark ligger på samme sted som Kobbervikdalen pukkverk tidligere lå. Det er nært Drammen sentrum, har enkel adkomst fra E18 i begge retninger og det er kort vei til Drammen havn. Området er regulert til utviklingsområde for industri og lager.


Grunnareal

16 daa

Byggevolum

8.000-10.000 kvm

Beliggenhet

Holmestrandsveien 119, Drammen


Send henvendelse