eneo

Velkommen til
Kolonial.no på Liertoppen


Tomten er på totalt 35.000 kvm har en meget sentral beliggenhet med kun 100 meter fra av- og påkjøringen til E18. Eiendommen er nå ferdig regulert, og vi
prosjekterer nå nytt lager for Kolonial.no  

Kontakt megler om mulighetene på Liertoppen Vest for din bedrift. 

Beliggenhet

Liertoppen Vest er et ferdig regulert næringsområde på ca. 35 000 kvm. Eiendommen ligger kun hundre meter fra av- og påkjøringen til E18 ved Lierskogen - mellom Asker og Drammen.

Distribusjonen fra Liertoppen ansees som svært god som følge av motsatt trafikkmønster i forhold til den tradisjonelle trafikken inn og ut av Oslo - samt nærhet til E134 og Oslofjordforbindelsen. 

Strategisk plassert på østlandet:
- 10 min til Drammen havn
- 25 min til Oslo havn
- 65 min til Larvik havn
- Effektiv kjøring mot Østfold/Sverige via Oslofjordtunnelen og østover retning Oslo/Gardermoen

 

Med en slik beliggenhet vil det også være enkelt å rekruttere kvalifiserte medarbeidere fra områder som Drammen, Lier og Asker. Nære naboer på området er Bauhaus, Liertoppen senter, Bama, Harlem Foods, Cater, Mester Grønn, Tomra, Optimera og Fagflis m.m. 

 

Nå er vi i gang med bygget til Kolonial.no

Første storsalve gikk av på Liertoppen Vest mandag 14. desember. Omtrent 9000 kubikkmeter fast masse, tilsvarende 650 lastebillass, gikk av på ei salve.

Første spadetak på nytt bygg til Kolonial.no

Eiendommen

Liertoppen Vest skal være en næringspark der både en- og flerbrukerbygg vurderes til kombinerte formål: kontor, industri, lager og plasskrevende handel. Bygget er leid ut 80%, og prorjekteringen er satt i gang.

Det prosjekteres nå et bygg på 18550 m2 for leietaker. Godkjente gesimshøyder (fasade) er fra 12 opptil 20 meter mot sør. Byggene og eiendommen blir skreddersydd etter leietakers krav.

Målsettingen er å føre opp bygninger som gir gode arbeidsprosesser, optimal drift og høy trivsel. Infrastrukturen på tomten blir tilrettelagt for leietakers bruk, enten det er for tungtransport, industrimaskiner og eller ansatte. 

Kontor

Lager

Plasskrevende handel

Logistikk og lønnsomhet

God logistikk i et skreddersydd bygg kan gi store økonomiske besparelser. Skal dere flytte til Liertoppen Vest, skal det selvsagt lønne seg.

Stedet skal være et logistikksenter for bedre kundeflyt og lønnsomhet, og eierne har spesialkompetanse og gode analyseverktøy innen følgende områder:

  • Tilstandsrapport med konkrete tiltak for hvordan redusere logistikkostnader
  • Sendingskostnader for virksomhetens kunder og leverandører
  • Logistikkostnader i dag versus Liertoppen Vest som lokasjon
  • Hvordan endrer ledetidene (tiden fra/til kunde/leverandør) seg
  • Verdien av økt effektivitet og lagervolum med riktig arealbruk og planlegging
  • Oversikt/forbedringer av omkostninger i forsyningskjeden 

Miljø

Vi legger opp til en gjennomgående grønn, moderne profil, med moderne materialbruk, store vindusflater i inngangspartiene og effektive energiløsninger. Solcellepaneler vil dekke opp mot 50% av stømforbruket i bygningsmassen. Bygget vil søke BREEAM IN-USE sertifisering. 

Sverre Broder Lund

Rådgiver utleie / Partner 
Næringsmegling Drammen

Mobil: 906 46 797 
Mail: sbl@malling.no

Morten Hotvedt

Daglig Leder 
Eneo Eiendom

Mobil: 458 66 666
Mail: morten@eneo.no


Kontakt oss