eneo

Velkommen til
Liertoppen Vest næringspark


Tomteprosjektet på totalt 35.000 kvm har en meget sentral beliggenhet med kun 100 meter fra av- og påkjøringen til E18. Eiendommen er nå ferdig regulert, opparbeidet og byggeklar for både storhandel og kombinasjonsbrukere. Infrastrukturen på tomten og utbyggingsvolumene blir optimalisert for leietakers bruk og behov.  

Kontakt megler om mulighetene på Liertoppen Vest for din bedrift. 

Beliggenhet

Liertoppen Vest er et ferdig regulert næringsområde på ca. 35 000 kvm. Eiendommen ligger kun hundre meter fra av- og påkjøringen til E18 ved Lierskogen - mellom Asker og Drammen.

Distribusjonen fra Liertoppen ansees som svært god som følge av motsatt trafikkmønster i forhold til den tradisjonelle trafikken inn og ut av Oslo - samt nærhet til E134 og Oslofjordforbindelsen. 

Strategisk plassert på østlandet:
- 10 min til Drammen havn
- 25 min til Oslo havn
- 65 min til Larvik havn
- Effektiv kjøring mot Østfold/Sverige via Oslofjordtunnelen og østover retning Oslo/Gardermoen

 

Med en slik beliggenhet vil det også være enkelt å rekruttere kvalifiserte medarbeidere fra områder som Drammen, Lier og Asker. Nære naboer på området er Bauhaus, Liertoppen senter, Bama, Harlem Foods, Cater, Mester Grønn, Tomra, Optimera og Fagflis m.m. 

 

Eiendommen

Liertoppen Vest skal være en næringspark der både en- og flerbrukerbygg vurderes til kombinerte formål: kontor, industri, lager og plasskrevende handel.

Det kan bygges ut opptil 80 % BYA – dvs totalt 28.000 kvm, mens bygg/byggene får fotavtrykk på opptil 14.000 kvm. Godkjente gesimshøyder (fasade) er fra 12 opptil 20 meter mot sør. Byggene og eiendommen blir skreddersydd etter leietakers krav.

Målsettingen er å føre opp bygninger som gir gode arbeidsprosesser, optimal drift og høy trivsel. Infrastrukturen på tomten blir tilrettelagt for leietakers bruk, enten det er for tungtransport, industrimaskiner og eller ansatte. Uteområdet blir preget av grønne områder og innbydende inngangspartier med opptil 300 parkeringsplasser for ansatte og besøkende. 

Kontor

Lager

Plasskrevende handel

Logistikk og lønnsomhet

God logistikk i et skreddersydd bygg kan gi store økonomiske besparelser. Skal dere flytte til Liertoppen Vest, skal det selvsagt lønne seg.

Stedet skal være et logistikksenter for bedre kundeflyt og lønnsomhet, og eierne har spesialkompetanse og gode analyseverktøy innen følgende områder:

  • Tilstandsrapport med konkrete tiltak for hvordan redusere logistikkostnader
  • Sendingskostnader for virksomhetens kunder og leverandører
  • Logistikkostnader i dag versus Liertoppen Vest som lokasjon
  • Hvordan endrer ledetidene (tiden fra/til kunde/leverandør) seg
  • Verdien av økt effektivitet og lagervolum med riktig arealbruk og planlegging
  • Oversikt/forbedringer av omkostninger i forsyningskjeden 

Miljø

Vi legger opp til en gjennomgående grønn, moderne profil og BREEAM-sertifisering, med moderne materialbruk, store vindusflater i inngangspartiene og effektive energiløsninger. Solcellepaneler vil dekke opp mot 50% av stømforbruket i bygningsmassen. Og med grønn Hortensia i veggene, kan vi kanskje glede oss over lokalprodusert honning.

Sverre Broder Lund

Rådgiver utleie / Partner 
Næringsmegling Drammen

Mobil: 906 46 797 
Mail: sbl@malling.no

Morten Hotvedt

Daglig Leder 
Eneo Eiendom

Mobil: 458 66 666
Mail: morten@eneo.no


Kontakt oss