eneo

Beboerstyrt boligutvikling

2019-12-02
Hvordan kan vi involvere beboerne mer i boligutviklingen? Det var temaet på Oslo Urban Arena. Morten hos oss deltok i paneldebatt sammen med Henning Lauridsen fra NBBL.

Dark Arkitekter AS står bak prosjektet og du kan lese mer om dette her