eneo

Eneo holder foredrag på Wasteland

Wasteland er en utstilling som synliggjør hvilket potensiale det er i bærekraftig utvikling i bygg- og anleggsbransje. På tirsdag var mange aktører invitert av Dark arkitekter for å dele kunnskap rundt temaet.

Vår daglig leder Morten Hotvedt holdt foredrag sammen med Per Christian Vanebo fra Vanebo AS. Temaet var bruk av brukte bilbatterier fra elbiler i bygg, og gjenbruk av betong på byggeplassen. 

Per Christian Vanebo og Morten Hotvedt 

Ønsker du mer informasjon om Mustad eiendom sitt Wasteland kan du klikke her