eneo

God logistikk kan være bedriftens redningsplanke

Effektivitet, god flyt og kostnadskutt er mer aktuelt i norske bedrifter enn noen gang. Sitter du i dag med ineffektive, kostnadsdrivende lagerlokaler – kanskje langt unna kundene, er det sannsynligvis her du skal gjøre noe. Resultatet kan være oppsiktsvekkende.

– God logistikk og optimal beliggenhet er viktigere for bedriften enn mange er bevisst på. Frykten for høy kvadratmeterpris i mer sentrale lokaler overskygger ofte fornuften i høy effektivitet, lageroptimalisering og kort reisetid til kundene. Ja, sitter du på egeneid lager som kanskje ikke er beregnet på varene du produserer eller selger, er det neppe god butikk å fortsette i samme sporet, sier Morten Hotvedt, daglig leder i Eneo Eiendom, som lever av å sikre sine kunder lønnsomme lager- og logistikkløsninger på riktig sted. 

I forbindelse med at han nå skal bygge ut selve indrefileten på Liertoppen Vest, treffer han daglig ledere som har innsett at dagens lager- og logistikkløsninger koster bedriften mer enn det smaker. Og til tross for at han har vært i eiendomsbransjen lenge, og først og fremst lever av leieinntekter fra selskapets lager og kombinasjonsbygg, bistår han i økende grad bedrifter som trenger en analyse av før og nå-situasjonen. For, som han sier;

– Når vi kan gjøre en analyse av kundens lager- og logistikksituasjon og skreddersy en ny, bedre og mer kostnadseffektiv løsning for kunden, ja, så har jeg faktisk gjort en jobb som de blir kjempefornøyd med! I tillegg tar vi på oss ansvaret med å få leid ut kundens eksisterende lager!Mange har valgt Liertoppen

Liertoppen Vest er siste ledige næringstomt på det populære feltet på toppen av Lierbakkene - et ferdig regulert næringsområde på ca. 35 000 kvm. Naboene er blant andre Bama, Harlem Foods, Cater, Mester Grønn, Tomra, Bauhaus, Liertoppen senter, Optimera og Fagflis. 

– Eiendommen ligger perfekt til for bedrifter med kunder mot syd og vest, kun hundre meter fra av- og påkjøringen til E18 ved Lierskogen - mellom Asker og Drammen. Distribusjonen fra Liertoppen er svært god, blant annet på grunn av motsatt trafikkmønster i forhold til den tradisjonelle trafikken inn og ut av Oslo - samt nærhet til både E134 og Oslofjordforbindelsen. Vi bygger med takhøyde opptil 20 meter, og det er næringsmegler Sverre Broder Lund hos Malling & Co som skal finne riktige leietakere, forteller Hotvedt. 

Han og Lund er enige i at beliggenheten gjør eiendommen spesielt fristende, og at dette er vesentlig for at så mange store aktører har valgt å etablere seg her. Men selv om kvadratmeterprisen her er høyere enn for avsidesliggende lokaler, er de sikre på at et supermoderne, effektivt lokale her med 20 meters høyde vil gi gevinst for de aller fleste.

– På Liertoppen kan man drive industri, lager og plasskrevende handel med kontor. Byggene og eiendommen blir skreddersydd etter leietakers krav – men de fleste foretrekker at vi planlegger sammen og finner den optimale løsningen i samarbeid med arkitekt, entreprenør og oss. Målsettingen er å føre opp arealeffektive, bærekraftige bygg, som gir optimale arbeidsprosesser, kostnadseffektiv drift og høy trivsel. Infrastrukturen på tomten blir tilrettelagt for leietakers bruk, enten det er for tungtransport, industrimaskiner og eller ansatte, forteller Hotvedt. 


Men hvordan skal man gå frem for å sikre mer effektive lokaler, med færre medarbeidere og lavere kostnader?

De færreste kjenner i dag det korrekte regnestykket og konsekvenser for drift av eget lager og logistikk – det er så mange variabler som det er lett å glemme. Derfor starter vi og samarbeidspartner Kinver opp med en analyse av lokalene bedriften de sitter på i dag, antall kvadratmeter, driftskostnader inkludert bemanning og transportkostnader til kundene. Resultatet av analysen settes opp mot løsninger andre steder i landet, som kanskje vil optimalisere driften enda bedre. De fleste vil oppleve dette som en svært nyttig øvelse – uansett om resultatet blir at de flytter til ett av våre lokaler eller ikke. Det er bare å ringe, så tar vi en uforpliktende prat. Start med å lese gjennom caset på siden her – det er et godt eksempel på hvordan bedrifter kan få en mye bedre løsning, og samtidig kunne finansiere det.  avslutter Eneo-sjefen.


Eksempel: Grossistbedrift med 12 lokasjoner på Østlandet.

Selskapet eier åtte av lokasjonene selv, og leier fire. De har egen eiendomsavdeling med en eiendomssjef og en vaktmester. Selskapet har fått nye eiere som ønsker å frigjøre egenkapital i selskapet. De ønsker en mer bærekraftig profil på byggene til selskapet, og vil ha ned driftskostnadene med 30%. Samtidig skal selskapet ekspandere på netthandel og øke sitt salgsområde. De skal også begynne å levere noen produktgrupper direkte til sluttkunde. 

Etter en analyse fra Kinver har man kommet til at selskapet har altfor mange kvadratmeter lager, og trenger mindre, mer effektive og mer sentraliserte lokasjoner med langt bedre takhøyde. Hovedlageret med administrasjon bør ligge på Liertoppen. Selskapet blir anbefalt å selge alle sine egeneide lager, og si opp de ansatte i eiendomsavdelingen. Gjennom salgene frigjør de 250 millioner i egenkapital. Eneo bygger nytt hovedlager, skaffer ny eier til de gamle lagrene og bygger nye, mindre lager i Sandefjord, Kongsberg og Lillestrøm. I løpet av tre år har alle lagrene fått BREEAM sertifisering, 40% av energien kommer fra solceller på takene, og driftskostnadene for byggene er redusert med 30%. Eneo tar selskapet gjennom hele prosessen, og får på plass en profesjonell forvalter for alle eiendommene. 

Lars Fredrik Eriksen
Managing Director, Kinver AS

Sverre Broder Lund
Rådgiver utleie / Partner 
Næringsmegling Drammen

Morten Hotvedt
Daglig Leder, Eneo Eiendom


Kontakt oss