eneo

Kostnadseffektive lagerlokaler der kundene er?

Driver du grossistvirksomhet med kostnadsdrivende lager og logistikk, langt unna kundene dine? Da er sjansen stor for at pengene dine renner ut, helt unødvendig. Heldigvis finnes det overraskende lønnsomme løsninger.

– Vi ser det hver dag. Mange bedrifter driver sin virksomhet fra nedbetalte lokaler de selv kanskje har eid i generasjoner. Men med tiden har kanskje produkter og drift endret seg, og kundene flyttet lengre unna. På den måten har transportkostnadene blitt uforholdsmessig store og lite konkurransedyktige, og leveringstiden er ikke tilpasset dagens kundekrav. Mange bedrifter ser også at egne lokaler ofte er direkte uegnet for dagens drift. Derfor kontakter de oss, for å få hjelp til å skreddersy lager- og logistikkløsninger tilpasset morgendagens krav. Resultatet blir ofte at de får lavere kostnader og mer arealeffektive lokaler, forteller daglig leder i eiendomsselskapet Eneo, Morten Hotvedt.

Han har drevet med eiendomsutvikling innen kombinasjonsbygg, lager, produksjon og logistikk i en rekke år, og har gjennom karrieren møtt mange bedrifter med store utfordringer innen lager og logistikk. Dette har gitt ham økt interesse for å bistå kunder – både de som flytter inn i lokalene hans, men også de som trenger løsninger andre steder i landet. Derfor har han med hell innledet samarbeid med logistikkeksperten Kinver. For, som han sier, – det er ofte så lite som skal til for å snu en kostnadsdrivende, negativ trend.Siste mulighet på Liertoppen Vest

Hotvedts nyeste eiendomsprosjekt heter Liertoppen Vest, siste ledige næringstomt på det store feltet ved Liertoppen - et ferdig regulert næringsområde på ca. 35 000 kvm. Nære naboer på området er Bama, Harlem Foods, Cater, Mester Grønn, Tomra, Bauhaus, Liertoppen senter, Optimera og Fagflis. 

Eiendommen ligger perfekt til for bedrifter med kunder mot syd og vest, kun hundre meter fra av- og påkjøringen til E18 ved Lierskogen - mellom Asker og Drammen. Distribusjonen fra Liertoppen ansees som svært god, som følge av motsatt trafikkmønster i forhold til den tradisjonelle trafikken inn og ut av Oslo - samt nærhet til E134 og Oslofjordforbindelsen. Her planlegger Hotvedt å bygge 28.000 kvadratmeter med takhøyde opptil 20 meter, og det er næringsmegler Sverre Broder Lund hos Malling & Co som skal finne riktige leietakere. 

– Beliggenhet er som kjent alt, og det er gode grunner for at mange store aktører har valgt å etablere seg her. Liertoppen Vest ligger strategisk plassert i forhold til de tre hovedhavnene i Oslo, Drammen og Larvik. I tillegg er det effektiv kjøring mot Østfold/Sverige via Oslofjordtunnelen, og østover i retning Oslo/Gardermoen. 


Liertoppen Vest skal være en næringspark der både en- og flerbrukerbygg vurderes til kombinerte formål: industri, lager og plasskrevende handel med kontor. Byggene og eiendommen blir skreddersydd etter leietakers krav. Målsettingen er å føre opp arealeffektive, bærekraftige bygg, som gir optimale arbeidsprosesser, kostnadseffektiv drift og høy trivsel. Infrastrukturen på tomten blir tilrettelagt for leietakers bruk, enten det er for tungtransport, industrimaskiner og eller ansatte. 

Men hvordan skal bedriftsledere sikres en mer lønnsom og effektiv drift ved å flytte til Liertoppen?

– Det er enkelt. De viser oss hva slags lokaler de sitter på i dag, antall kvadratmeter, driftskostnader inkludert bemanning og transportkostnader til kundene. Sammen med Kinver gjør vi logistikkanalyser og setter eksisterende lokaler/kostnader opp mot en løsning på Liertoppen eller lokaler andre steder i landet, som kanskje vil optimalisere driften enda bedre. De aller fleste vil oppleve dette som en svært interessant og nyttig øvelse – uansett om resultatet blir at de flytter til ett av våre lokaler. Så ta kontakt – det kan resultere i noe av det mest lønnsomme i din bedrifts historie, oppfordrer Hotvedt. 

Lars Fredrik Eriksen
Managing Director, Kinver AS

Sverre Broder Lund
Rådgiver utleie / Partner 
Næringsmegling Drammen

Morten Hotvedt
Daglig Leder, Eneo Eiendom


Kontakt oss