eneo

Slik gjør du lager og logistikk lønnsomt

Mange sliter med kostnadsdrivende lager, transport og logistikk. Kanskje er lageret for stort, ineffektivt og dyrt å drifte. Kanskje er transporten ut til kundene for lang og ulønnsom. Kanskje det er på tide å bevege seg over i fremtidens moderne logistikk?

Som bedriftsleder forventes det gjerne at du skal være like god på eiendomsdrift, logistikk og lager, som du er på salg, administrasjon, økonomi og produktutvikling. Når det gjelder lager og logistikk er dette et spesialområde der det fort kan bli lønnsomt å få hjelp av spesialister. Mange bedriftsledere vet at egne lokaler er direkte uegnet for dagens drift, men det er ikke alltid så lett å gjøre noe med det – særlig hvis man eier lokalene selv, og har gjort det lenge.

 Daglig leder i eiendomsselskapet Eneo, Morten Hotvedt, møter daglig på bedriftsledere som burde flytte på seg for å sikre mer effektiv logistikk, raskere transport til kundene og ikke minst for kutte unødvendige driftskostnader.

 – I forbindelse med at vi nå skal bygge moderne kombinasjonsbygg for kontor, storhandel, lager, produksjon og logistikk på Liertoppen Vest, møter jeg mange bedriftsledere med urovekkende, svake logistikkløsninger. De kan ha supre produkter og god kundeservice, men sliter med ineffektive og uhensiktsmessige lager- og produksjonslokaler som ikke hører hjemme i 2020. Bedriftene er ofte lokalisert helt feil i forhold til kundene sine, og ledelsen må se på at pengene renner ut. Heldigvis klarer vi som regel å hjelpe dem med effektive løsninger ved ett av våre næringsbygg, eller så finner vi gode løsninger hos andre, forteller Hotvedt. Liertoppen Vest – skreddersydde lagerlokaler

Eneos nyeste eiendomsprosjekt, Liertoppen Vest, er et ferdig regulert næringsområde på ca. 35 000 kvm. Nærmeste naboer på området er Bama, Harlem Foods, Cater, Mester Grønn, Tomra, Bauhaus, Liertoppen senter, Optimera og Fagflis. Eiendommen ligger perfekt til for bedrifter med kunder mot syd og vest, kun hundre meter fra av- og påkjøringen til E18 ved Lierskogen - mellom Asker og Drammen. Distribusjonen fra Liertoppen ansees som svært god, som følge av motsatt trafikkmønster i forhold til den tradisjonelle trafikken inn og ut av Oslo - samt nærhet til E134 og Oslofjordforbindelsen. Her planlegges nå næringsbebyggelse på 28.000 kvadratmeter med takhøyde opptil 20 meter, og næringsmegler Sverre Broder Lund hos Malling & Co skal finne riktige leietakere. 

 – Dette er faktisk den siste muligheten til å etablere seg på Liertoppen. Området er blitt svært populært, og det har selvsagt å gjøre med den fantastiske beliggenheten. Eiendommen ligger bare 100 meter fra avkjøringen på E18 – så her snakker vi om selve indrefileten. Liertoppen Vest har også en stor fordel både med sin strategiske nærhet til Østfold og Sverige via Oslofjordtunnelen og med sin nærhet til de tre havnene Oslo, Drammen og Larvik, forteller Lund. 

Hotvedt i Eneo følger opp.
– Liertoppen Vest blir en næringspark der både en- og flerbrukerbygg vurderes til kombinerte formål. Sammen med leietaker, arkitekt og entreprenør skreddersyr vi kombinasjonsløsninger til en helt ny standard. Vi setter vår stolthet i å lage løsninger som våre leietakere drar store fordeler av – dette skal være lønnsomt både når det gjelder arealeffektivitet, bærekraft, energi og kostnader. På energisiden tilbyr vi 3 år med energioppfølging av bygget for så sikre at energibruken er maks lav for leietaker. I lengden gavner det alle parter - når kundene blir fornøyde, blir de værende lenge og det er da det blir lønnsomt for Eneo også, avslutter Hotvedt entusiastisk.


6 ting som gjør lager og logistikk lønnsomt:

  1. Regn ut dagens reelle lager/logistikkostnader eller be oss om hjelp til å gjøre en tilstandsrapport og analyse. Da har du et godt utgangspunkt for å senke kostnadene
  2. Ha lager og logistikk nær kundene dine, det sparer tid og penger og øker servicenivået
  3. Husk - det er ikke størrelsen som teller, det er høyden! Du betaler for kvadratmeter, ikke kubikk. Et godt organisert lager i høyden er tidsbesparende og gir lavere husleie
  4. Et moderne, bærekraftig lagerlokale med kostnadseffektiv oppvarming, er rene sparebøssen
  5. Tenk nærhet til de store trafikkårene – tid er penger
  6. Av- og pålossing på bil skal være effektivt og enkelt for både deg og sjåførene. Vi vet hvor lang tid det skal ta for å være lønnsomt


Eksempel: Familiebedrift som skal tas over av 3. generasjon.

Selskapet er grossist og leverandør til B2B segment på Østlandet. Andre-generasjon har investert egenkapitalen i egne bygg, og selskapet eier 3 av de 5 lokasjonene de har i dag. Byggene er utdaterte i forhold til dagens krav, og trenger betydelige investeringer i årene fremover. 3. generasjon vil restrukturere bedriften, satse mer på nettsalg og leasing, samtidig ønsker de å ta et marked i Sør-Sverige. De trenger 150 millioner til den nye satsingen.

Etter en analyse, utført av Eneos samarbeidspartner Kinver, kommer de frem til at de nå kun trenger to lokasjoner. De kan benytte ett av dagens lokaler, men trenger ett nytt, og må kvitte seg med fire av lokasjonene. Av disse eier de to og leier to. Det er igjen fem og syv år av leieavtaler de ikke har behov for. Dette er en stor belastning for bedriften. 
Selskapet har, sammen med Eneo, kommet frem til at de kan frigjøre 100 millioner kroner i egenkapital ved å selge alle byggene, og leie tilbake det ene bygget av ny eier, og skaffe seg en ny leieavtale for det nye bygget. Når det gjelder byggene de leier, får de hjelp av Eneo til å fremleie disse i perioden som gjenstår, slik at de kan fokusere på driften av selskapet. 

På denne måten finansierer selskapet 2/3 av kapitalen de trenger for å restrukturere bedriften, og vokse slik de planlegger. De kan også si opp 1,5 stilling (driftsansvarlig). De to nye byggene blir skreddersydd til bedriftens nye behov sammen med ansatte. 

Lars Fredrik Eriksen
Managing Director, Kinver AS

Sverre Broder Lund
Rådgiver utleie / Partner 
Næringsmegling Drammen

Morten Hotvedt
Daglig Leder, Eneo Eiendom


Kontakt oss