eneo

Sosialboligbygging i boligpolitisk debatt

2019-12-02
Dagsavisen skriver om Eneos innspill til sosial bolgibygging. Premiering av gode prosjekter er et av virkemidlene som foreslås.