eneo

Faktura

Fakturadresser
For å redusere feil og manuelt arbeid hos alle involverte parter, ønsker vi hovedsakelig å motta faktura på EHF eller e-post.

Faktura pr. post er ikke ønskelig, da dette tar for lang tid

Fakturaformater
EHF-faktura sendes til selskapets organisasjonsnummer, se listen under.
E-post faktura sendes som PDF til e-postadressen i listen under.

Fakturakrav e-post
A4 format.  
En fil pr. faktura.
Samme krav til merking av faktura slik som det er for papirfaktura.

Betalingsfrist
Vi ber om at fakturaer utstedes med betalingsfrist på 30 dager.

EHF:
Eneo Eiendom AS
Postboks 1673 Vika, 0120 Oslo  
PDF faktura sendes til: 922949131@autoinvoice.no

Nordstrøno Utvikling AS
Postboks 1673 Vika, 0120 Oslo
PDF faktura sendes til: 918166882@autoinvoice.no

E-post:
Liertoppen Vest AS
Postboks 1801 Vika, 0123 Oslo 
PDF faktura sendes til: morten@eneo.no

Liertoppen Tomteselskap AS
Postboks 1801 Vika, 0123 Oslo 
PDF faktura sendes til: morten@eneo.no