Eneo utvikler eiendom sammen med grunneiere og finansielle partnere. For oss betyr utvikling av eiendom å tilføre merverdi til eiendommen. Våre kjerneområder er næringseiendom, boliger og helserelaterte prosjekter. Vi i Eneo er opptatt av en sentral beliggenhet, og næringsprosjektene våre finner du derfor ved hovedfartsårer.

Vi har også stort fokus på miljø og en fremtidsrettet utvikling av våre prosjekter. For å oppnå dette har vi som mål å BREEAM- sertifisere alle våre bygg. Vi fokuserer også på gjenbruk av byggemateriale, og løsninger som gjenvinner energi og energiproduksjon.