Bærekraft

Klimaendringene er en av vår tids viktigste utfordringer, og byggebransjen står for rundt 16% av de nasjonale utslippene. Norges internasjonale forpliktelser er 55% reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med 1990 nivå. Eneo har en målsetting om å overoppfylle det nasjonale klimamålet med minst 10%. Det vil si at vi innen 2030 skal redusere våre utslipp med minst 60%, sammenliknet med 2020 nivå. Vi har derfor etablert en egen klimastrategi for å ivareta våre forpliktelser til klimagassreduksjoner. Klimastrategien omfatter utslipp innenfor materialer, anleggsfasen og energibruk i drift, i henhold til NS 3720. Under kan du lese om hvordan våre prosjekter måler seg i forhold til Norges internasjonale forpliktelser, og hvilke miljøtiltak vi har gjort i prosjektene.

ODA- Liertoppen

14. juni

Les mer

Tesla Bilanlegg

20. april

Les mer