Samarbeid med Eneo!

Eneo Eiendom samarbeider med andre gårdeiere som har eiendommer de ønsker å utvikle. Vi forstår at eiendomsutvikling er kapitalkrevende, og bringer derfor med oss finansiell styrke gjennom opparbeidet egenkapital og eiere med betydelige ressurser til å gjennomføre store prosjekter. Utvikling av eiendom er blitt et eget fagfelt, og sammen med våre samarbeidspartnere har vi mange års erfaring med vellykket utvikling av eiendommer. Vi tar på oss alt fra omregulering av en eiendom, til å finne nye leietakere eller utvide for eksisterende, samt gjennomføring av byggeprosjekter fra start til slutt.


Eneo kan være en langsiktig eier sammen med deg, eller det kan avtales salg etter at utviklingsprosjektet er gjennomført. Sammen kan vi skape en felles visjon for eiendommen, der vår oppgave er å tilføre eiendommen merverdi gjennom optimal regulering og gode leietakere. Vi i Eneo har også et stort fokus på bærekraft. En bærekraftig tilnærming i utviklingsprosessen er ikke bare viktig for miljøet, men også for eiendommens verdi. Derfor inkluderer vi riktige elementer av bærekraft i våre utviklingsprosjekter, og markedsfører eiendommen med dette i fokus.


Ønsker du å utforske mulighetene for eiendomsutvikling sammen med Eneo Eiendom? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om dine eiendomsbehov, og hvordan vi kan samarbeide for å realisere dine visjoner.