Hanekleiva Næringspark, Sande

Kobbervik Næringspark, Drammen

Nytt lager Oda på Liertoppen, Lierskogen

Eplegrenda, Lier