Hanekleiva Næringspark, Sande

Tesla bilanlegg , Drammen

Nytt lager Oda på Liertoppen, Lierskogen

Eplegrenda, Lier