Faktura

Fakturadresser

For å redusere feil og manuelt arbeid hos alle involverte parter, ønsker vi hovedsakelig å motta faktura på EHF eller e-post.

Faktura pr. post er ikke ønskelig, da dette tar for lang tid

Fakturaformater

EHF-faktura sendes til selskapets organisasjonsnummer, se listen under.

E-post faktura sendes som PDF til e-postadressen i listen under.

Fakturakrav e-post

A4 format. 

En fil pr. faktura.

Samme krav til merking av faktura slik som det er for papirfaktura.

Betalingsfrist

Vi ber om at fakturaer utstedes med betalingsfrist på 30 dager.


Eneo Eiendom AS

Postboks 1673 Vika, 0120 Oslo  

Org: 922 949 131

PDF faktura sendes til: eneo@faktura.poweroffice.net

 

Drammen Syd Næringseiendom AS

Nymoens torg 6, 3611 Kongsberg

Org: 927 379 678

PDF faktura sendes til: drammensydne@faktura.poweroffice.net

 

Leina Holding AS

Nymoens torg 6, 3611 Kongsberg

Org: 996 475 522

PDF faktura sendes til: leina@faktura.poweroffice.net

 

Bødalen Utvikling AS

7. etasje, Olav Vs gate 5, 0161 OSLO

Org: 927 365 065

PDF faktura sendes til: bodalenutvikling@faktura.poweroffice.net

 

Fusion Invest AS

Nymoens torg 6, 3611 KONGSBERG

Org: 828 747 622

PDF faktura sendes til:  fusioninvest@faktura.poweroffice.net

 

Omnia Eiendom AS

Nymoens torg 6, 3611 KONGSBERG

Org: 924 647 329

PDF faktura sendes til: Omniaeiendom@faktura.poweroffice.net

 

Kobbervikdalen 2 Utvikling AS

Doktor Hansteins gate 13, 3044 Drammen

Org: 921681895

Faktura EHF eller til: 811740696430205@voucher.24sevenoffice.com


Kongsberg Industrieiendom AS

Postboks 515 Skøyen, 0214 OSLO

Org: 998 326 680

PDF faktura sendes til: kongsberg.industrieiendom@faktura.poweroffice.net


QUARTEN AS

Nymoens torg 6, 3611 KONGSBERG

Org: 922 653 968

PDF faktura sendes til: quarten@faktura.poweroffice.net

 

QUBEN AS

Nymoens Torg 6-8, 3611 KONGSBERG

Org: 933 851 524

PDF faktura sendes til: quben@faktura.poweroffice.net

 

Håvet Eiendom AS

c/o Fram Management AS, Karenslyst allé 2, 0278 OSLO

Org: 928 042 103

PDF faktura sendes til: haaveteiendom@faktura.poweroffice.net


Liertoppen Tomteselskap AS

Org: 924 472 235

Olav Vs gate 5, 0161 Oslo

Faktura sendes på e-post til: morten@eneo.no


Eplegrenda AS, Nymoens Torg 6, 3611 Kongsberg

Org: 931 566 970

Eplegrenda@faktura.poweroffice.net  


HKBN 4-3 AS

Nymoens torg 6, 3611 KONGSBERG

Org: 825009442

PDF faktura sendes til: HKBN4-3@faktura.poweroffice.net

 

HKBN 4-2 AS

Nymoens torg 6, 3611 KONGSBERG

Org: 925009474

PDF faktura sendes til: HKBN4-2@faktura.poweroffice.net

 

Hkbn 3-4 AS

Nymoens torg 6, 3611 KONGSBERG

Org: 925009377

PDF faktura sendes til: HKBN3-4@faktura.poweroffice.net

 

Hkbn 3-5 AS

Nymoens torg 6, 3611 KONGSBERG

Org: 925009393

PDF faktura sendes til: HKBN3-5@faktura.poweroffice.net

 

Hkbn 3-6 AS

Nymoens torg 6, 3611 KONGSBERG

Org: 925009415

PDF faktura sendes til: HKBN3-6@faktura.poweroffice.net