Eneo Eiendom AS sin digitale bøsse til TV-aksjonen

Pengene som ble samlet inn under TV- aksjonen NRK 2020 gikk til WWFs arbeid mot å redusere plast i havet. Eneo ønsket å bidra til dette fokuset, og lagde derfor en egen digital bøsse.

Link til spleisen finner du her