Nytt logistikk-knutepunkt tett på Oslo

Rett syd for Drammen, nærmere bestemt i Sande, tar et helt nytt og effektivt logistikk-knutepunkt form.

Utover Asko Oslofjord Vest sine 160 mål tomt, består Hanekleiva Næringspark av 310 mål næringsarealer, som er godt egnet for lager, logistikk og industri.

– Markedet har vist stor interesse, og nå er snart alle tomtene solgt til utviklere og egenbrukere, sier Stine Søsveen i Trippel Eiendom, som har vært involvert i utviklingen av Hanekleiva Næringspark siden 2016.

– Arbeidet med å regulere næringsarealene startet i 2016. Nå, 4 år etter, er det fult trøkk i området. Kjeldaas opparbeider de siste tomtene, B. H. Ramberg er godt i gang med sitt bygg og Peri Norge og Extra Servicepartner har allerede flyttet inn og driver virksomheten sin her, forteller hun.


Les resten av nyheten i Estate Nyheter