Kolonial.no satser stort med nytt bygg

Liertoppen Vest har signert en 15 års lang leiekontrakt med Kolonial.no i Lier kommune.

Sentralt plassert langs E18 ved Liertoppen, bygger Kolonial.no et nytt gigantlager for å ta unna den økte etterspørselen etter dagligvarer levert på døra. Selskapet forventer at lageret mer enn dobler leveringskapasiteten til Kolonial.nosom med det legger opp til en kraftig økning i antall ansatte, ifølge en pressemelding fra selskapet.

– Som bedriftsleder er det ingenting som føles bedre enn å bidra til å skape nye trygge, gode jobber. Spesielt gjelder dette i en tid hvor mange har følt på en ekstra usikkerhet, sier Karl Alveng Munthe-Kaas i kolonial.no.

I første omgang er det snakk om rundt 100 arbeidsplasser, men ved full kapasitet er det snakk om 500 arbeidsplasser. Det inkluderer både plukkere og sjåfører.


Les resten i Nærings Eiendom her