Tesla bilanlegg

Holmestrandsveien 115, Drammen

Eneo har i samarbeid med Eidra ferdigstilt Tesla bilanlegg i april 2024, som er solgt til NatWest. Bygget er på totalt 12 400 kvm som strekker seg over to etasjer. Fokus på bærekraft har vært gjennomgående i hele prosjektet. Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere sine utslipp med 55% innen 2030, sammenliknet med 1990-nivå. Ettersom bygge-og anleggsbransjen står for rundt 16% av de nasjonale utslippene, vil reduksjon i bransjen være viktig. Vi har derfor jobbet med en rekke tiltak for å bedre byggets klimaavtrykk.

 

Bygget er BREEAM in-use Excellent, og taksonomi compliant på levert energi etter EU taksonomien. Det sparer hele 7,4 millioner kg co2 sammenliknet med et bygg med samme ferdigstillelsesår, men oppført uten klimaambisjoner. Sammenliknet med bransjens mål, ligger bygget hele 50% under bransjens utslipp. Tesla bilanlegg er også Norges første bygg med energiklasse A som har flisfyrt energisentral.

 

Et av byggets miljøtiltak er noen vegger og et dekke av massivtre, som er levert fra den lokale leverandøren Splitkon. En kubikkmeter massivtre binder rundt 800 kilo co2, og kan kvernes opp og gjenbrukes når bygget en dag må rives. Å få tilbake biologisk mangfold på tomta er noe vi ser på som viktig. Som tiltak har vi satt opp tre bikuber på tomten, og plantet trær og busker for at biene skal trives.