Kobbervik Næringspark

Holmestrandsveien 115, Drammen

Eneo og DKEU eier eiendommen Holmestrandsveien 115 sammen. 

Her er vi i gang med et byggeprosjekt på totalt 12 400 m2 for leietaker. Bygget blir på to etasjer, og vil ha solcellepaneler på tak og vegger. Prosjektet BREEAM sertifiseres. 

Kjeldaas AS er i gang med grunnarbeidene, og Panelbygg er valgt som totalentreprenør. 

Prosjektet er planlagt ferdig våren 2024.