Eplegrenda

Gamle Ringeriksvei 34-38, Lier

Velkommen til Eplegrenda

På Tranby i Lier, et steinkast unna Norges eldste kongevei, skal vi etablere boligområdet Eplegrenda. Konseptet er inspirert av Lier sin lange historie og de landlige omgivelsene rundt. Det gamle tradisjonsrike kulturlandskapet og gårdstrukturen i området er kjernen i prosjektet, og vi ønsker å ta vare på flere av historiens kjennetegn.

Den gamle gårdstrukturen medfører flere kvaliteter som kan videreføres til dagens boligutvikling. Ved å fordele boligmasse rundt et grønt mingle-areal skapes et tunaktig område som alle aldersgrupper kan nyte fordeler av. I området blir det tilsammen 28 boenheter tilpasset barnefamilier. 10 eneboliger og 18 rekkehus fordelt på 10 629m2.


Godt samarbeid

På laget har vi grunneier Harald Buttedahl og Solli Arkitekter. Sammen har vi vært i god dialog med kommunen, med ønske om å finne optimale løsninger som sikrer at utbyggingen tilpasses området og kulturlandskapet, samtidig som historien ivaretas. Vi er også opptatt av å høre alles innspill til utbygging, så når tiden er inne vil også naboer bli tatt med på råd. Under hele planleggingen har disse faktorene vært sentrale.