Nytt lager Oda på Liertoppen

Drammensveien 187, Lierskogen

Velkommen til oda.no på Liertoppen

Tomten er på totalt 35.000 kvm har en meget sentral beliggenhet med kun 100 meter fra av- og påkjøringen til E18. På eiendommen har vi oppført et nybygg for Oda.com på 18 500 kvadratmeter.

Beliggenhet

Liertoppen Vest er et ferdig regulert næringsområde på ca. 35 000 kvm. Eiendommen ligger kun hundre meter fra av- og påkjøringen til E18 ved Lierskogen - mellom Asker og Drammen.

Distribusjonen fra Liertoppen ansees som svært god som følge av motsatt trafikkmønster i forhold til den tradisjonelle trafikken inn og ut av Oslo - samt nærhet til E134 og Oslofjordforbindelsen.


Energi

Vi har bygget en avansert energisentral med kjølemaskiner som har en høy grad av energigjenvinning. Konsept bygger på bruk av naturlige arbeidsmedier - Co2 for de laveste temperaturene og ammoniakk for de høyere. I tillegg får vi til en løsning for gjenvinning som dekker 99 prosent av byggets oppvarmingsbehov. Løsningen gjenvinner 2 400 000 kilowatt timer i året.


Vi har montert et solcelleanlegg som produserer 1,1 GWh fornybar strøm årlig, eller 1 150 000 kWh pr. år.

Over 60 prosent av det 9000 kvadratmeter store taket er dekket med solceller som vil tilføre bygget ren fornybar solenergi. I tillegg har vi montert solceller på deler av byggets fasade.


Bygget vil bli sertifisert til BREAM IN Use Very Good.